Visne æbleblomster

Pest over Puglia

Agern

Chamaecyparis proletarius

Chamaecyparis: en lille slægt af cypresser, der på dansk kaldes dværgcypresser, nogle gange ædelcypresser (og på engelsk falske cypresser) og som tæller nogle af de mest udbredte sorter af cypresser, der masseproduceres som prydtræer til europæiske haver. I sine vildtvoksende former tæller slægten en art fra Taiwan, der menes at have frembragt det største levende træ nogensinde. I mange egne af Asien skattes træet og dets ved, der bruges til bygning af templer.

Kyst 23

Ud at læse træer

Wabi-sabi på nordisk

Saprofyt

Træstubalmanak 2023

Træer på vandring

Træstubsarkæologi

Bøgen er et mangfoldigt individ

Bøgen er et mangfoldigt individ

335.	Den lemlæstede bøg på jorden:		
	 Savet op, dvs. savet i stykker,
	  skiveskåret, sønderdelt
	   tværsnit vendt ud i solen.
			
336.	Bøgen viser sit indre ved,
     sit vitale system,
	  sin individualitet
	   og levnedsbyrd.

337.	De gennemskårne flader
	 Er glatte, fugtige, våde af væsker.
	  Splintved, kerneved
	   I gule, brune, sorte farver.

338.	En bøg har han- og hunblomster;
	 En hermafroditisk plante,
	  Tvekønnet, måske tværkønnet;
	   Et kønskrydset individ.

339.	Denne bøg er et mangfoldigt individ,
	 For snitfladen viser tydeligt
	  To eller tre bøgetræer
	   Vokset sammen til én stamme

340.	Et enkelt planteindivid
	 Med tre genetiske forskellige
	  Kerner i det samme træ;
	   Tre liv i samme skein.

341.	Årringene er slynget sammen,
	 Omslutter sig selv og de tre kerner.
	  Antager fælles ydre bark,
	   Får fælles livsfunktioner.

342.	De deler føde og energitransport.
	 Gør brug af fælles rodsystem.
	  De deles om bladene og lyset,
	   Om jorden og vandet.

343.	Hvordan skal vi forstå på dette træ?
	 Et mangfoldigt individ, et delt individ?
	  Er det ét træ, er det flere træer?
	   Eller en kollektiv personlighed?

344.	Hvordan er dets/deres/jeres afkom?
	 Tre fædre, tre mødre i ét træ
	  Parret med et andet dobbeltindivid?
	   Den bøg har måske ti forældrepar.

345.	En bøg kan også have to træer i sig,
	 Hvis indre sider ikke er vokset sammen,
	  Bark og væde og sort jord i en lomme
	   Omsluttet af ét splintved og barkskal

346.	Jeg saver op og lommen kommer frem;
	 Muld, bakterier og mikroorganismer,
	  Ser sollys for første gang 
	   I et halvt århundrede.

347.	Der er bøge, kaldet musebøge;
	 Sammenvoksede træer ved roden,
	  Men med adskilte stammer
	   på det udvoksede træ.

348.	En bøg har flere mellemformer
	 Halve dobbeltindivider
	  Eller to hybride individer
	   Adskilte lemmer; vitale forbindelser.

349.	Hos os, et hæsligt misfoster.
	 Hos bøgen, et superindivid
	  med genetisk og fysisk styrke,
	   plastiske evner og levedygtighed.

Om at save en jævnaldrende bøg i skiver

Om at save en jævnaldrende bøg i skiver


324.	Bøgen og jeg er omtrent jævnaldrende, begge i midten af tresserne. Den ene kommer fra byen, den anden fra skoven. Jeg står op, og bøgen ligger ned. Jeg har arme, mens bøgen er en kævle med lemmer kappet af; en væsensforskel. 

325.	Statistisk har vi begge udsigt til omtrent samme livslængde, 90-100 år inden vi fældes. Bøgen voksede op i plantagen, jeg voksede op i kolonien; to hovedformer for landskab i den sene holocæn. Alle træer i plantagen er omtrent lige gamle; noget lignende gælder for mennesker, dog overvejende i vores sidste leveår.

326.	Manden og træet og øksen en arketypisk treenighed. Jeg er manden, nybyggeren og muskelkraften; træet er den ædle natur, modstanden, vildnisset; jeg er naturbetvingeren, hånd mod bark, vi er det oprindelige præ-fossile liv. 

327.	Manden og øksen, senere saven, har kostet træerne det meste af kloden. Det er øklogisk tragisk ironi, at mandens domæne svinder i takt med træernes ståsteder.

328.	Mænd rækker ud efter motorsaven, når de ser et træ. Et træ, som vi forstår det, er til for at blive fældet, ligesom solen er til for at give lys. Ethvert træ risikerer overgreb og oversavning. 

329.	Jeg fylder benzin på saven (i geologisk forstand er træet faktisk selv ude om det). Checker kædeolien, vipper startkontakten, trækker i startsnoren.

330.	Under larm som fra gigantiske hvepse begynder jeg at skære kævlen i tykke skiver. Jeg er deltager i et at de få tilbageværende ritualer af maksulin mystik i den fossile brændstofs tidsalder. 

331.	Saven rykker i arme og ben. Byrden trykker mellem mine skuldre. Savsmuld vælder ud og dækker mine fødder. Jeg tænker: bare det ikke bliver rødt.

Ieg

Ieg

13.	Ieg er en rødtjørn. Ieg er et væsen. Kald 
    mig bare væsentlig.

14.	Vi har meget tilfælles, dette jeg og 
    iegselv.

15.	Dette jeg, som vander og gøder mig. Ieg 
    vil sige: besjæler mig. Berører mig, 
    besnakker mig.

16.	Vi har begge en midterakse; en torso, en 
    stamme. Vi stritter ud til siderne med 
    lidt grønt på spidserne. Jeg’et vender op,
    mens ieg vender ned. Men vi er begge 
    organiseret lodret i tyngdekraftens akse. 
    Vi har et opbygningssprincip tilfælles.

17.	Jeg’et ser kun tingene oppefra, under én 
    vinkel. Ieg ser dem nedefra, udefra, 
    indefra, i luften og under jorden på én 
    gang.

18.	Til dagligt mødes vi hen over midten. Det 
    er en begyndelse. På historien. 

19.	Ieg er en fortæller