Grå fluesnapper

Nyt i Index Titusind:
Fluesnapper ◦ 1586; Pift ◦ 1587; Forældrepar ◦ 1588; Rede ◦ 1589; Fugleunger ◦ 1589; Fodre ◦ 1590; Flyverpragt ◦ 1591; Individhed ◦ 1591.

London Plane

De to billeder har jeg taget i Richmond foran Twickenham Bridge; de to hvælvinger i baggrunden er en indgang til Old Deer Park. Træet kaldes på engelsk London Plane, på dansk almindelig platan. Træet er en hybrid, der kan reproducere sig selv, altså en ægte hybrid. Den oprindelige krydsning var spontan og kendes både fra Spanien og England i det 17. årh. Træet er en krydsning mellem den orientalske platan (P. orientalis) – indbragt fra måske Tyrkiet og ivrigt plantet i romersk tid – og det amerikanske sykamoretræ (P. occidentalis) – indbragt fra Nordamerika. Træet blev tidligere kaldet spansk platan. Men på nutidig spansk siger man skyggeplatan, og på fransk ahornbladet platan. London Plane er et yndet park og storbytræ. Platanen er enbo, dvs. med han- og hunblomster på samme træ. Som et flerkønnet væsen referer jeg til dem med pronomet deres.

London Wild

Arion lusitanicus

Om at tælle mariehønens pletter

Nyt i Index Titusind:
Mariehøne – nn-plettet ◦ 1568; Mariehøne – syv-plettet ◦ 1569; Dækvinge ◦ 1570; Naturforståelse ◦ 1571.

OBPS – om skvalderkål (2)

Nogle timer i solen ved skvalderkålen omkring æbletræet. Et mylder af insekter, blomsterduft, svirren, et håndholdt kamera, nogle udvalgte billeder – og måske en rigtig raritet. Bloggen er ikke et billedalbum; den er et digtærk. Men når bloggen bevæger sig over i agitprop, så er der især brug for fotos. Digtteksten følger senere i dag.

SPORET I NORD

Aftensol over Kullaberg

Sporet i nord – dag 1

Nyt i Index Titusind:
Klippe • 1491; Kokasse • 1492; Nord • 1493; Strandlimurt • 1494; Bidende stenurt • 1494; Gennemlyst • 1495.

I gengroede skove

Sporet i nord – dag 2

Nyt i Index Titusind:
Klippehuler • 1496; Urskov • 1497; Kronodiversitet • 1497; Rødgran • 1498; Rønnetræ • 1499; Gengroning • 1499; Vandløb • 1500; Blåbåndet pragtvandnymfe • 1501; Håb • 1502.

Hvalen fra Tanum

Sporet i nord – dag 3

Nyt i Index Titusind:
Bræ • 1503; Urtidskunst • 1504; Natur og kultur • 1505; Hval • 1506; Harmoni • 1507.

Klodeskorpe

Sporet i nord – dag 4

Nyt i Index Titusind:
Klodeskorpe • 1508; Orkidé • 1509; Mælkeurt • 1510; Planet • 1511.

Sjagger

Sporet i nord – dag 5

Nyt i Index Titusind:
Birk • 1512; Sjagger • 15012; Orm • 1513; Tiggeri • 1513.

Mennesker i hig

Sporet i nord – dag 6

Mennesker i hig
Sporet i Nord - dag 6

1514. Her er vi alle mennesker;
En oplevelsesprotokollerende,
Monumentstiltrukket, selvoplevende,
Tidstællende, selfiestræbende,
Bjergindtagende, naturindlevende,
Sprog- og aldersdivergerende,
Kropsskulpturerende, klippespringende,
Sværvægtig, tyndsålet, pustende,
Muskelkraftudfoldende, beslutsomt
Opadstræbende menneskehed.

1515. På bjergplateauet, navngivet sikkert
I andægtighed eller besværgelsesmani,
Samles vi i en videofilmende,
Solbadende, hvilende, panorerende,
Måbende, mediterende, droneførende,
Fjeldopsøgende, sjælevandrende
Selvopfyldende menneskehed.

1516. Lysefjorden ligger kollosal,
Blå, blank og stille
Ubevægelig under solen;
Fjeldet og fjorden øde,
Ikke tomme, men øde;
Uforanderlige, farlige
For os alle, en viden
Vi opnår hver især,
En stilhed indefra;
Det tætteste jeg kommer
På evigheden i live;
En hvid sky driver,
En vind i mit ansigt.
Nyt i Index Titusind:
Menneskehed • 1514; Bjergplateau • 1515; Evigheden • 1516.

Om kvægmyg

Sporet i nord – dag 7

Nyt i Index Titusind:
Blåbærbusk • 1517; Kvægmyg • 1518; Knot • 1518; Naturidyl • 1519.

Om levende og døde ting

Blandt de titusind tings digte er det ganske sjældent, at menneskeskabte ting får indpas. Hele værket balancerer på sin egen modsætning mellem den naturlige verden og det, der er del af den frembragte verden (døde ting). Afgrænsningen er vilkårlig; de døde tings sammenstød med de levende ting er voldsom, dødelig, og ændrer jorden overalt, og den naturlige verden giver efter – indtil den ikke gør det længere.

Men det sker, at det menneskeskabte syntes at føje sig ind i, lægge sig op ad, ja,  vokse ud af den naturlige verden. Mange af disse steder træffes i Norge, hvor jeg som tingfinderdigter gribes af stærk sympati for stedet og de ting, som mennesker har skabt. 

Nedenfor bringes fire digte om sådanne steder og de materialer, som mennesker har brugt til at forme deres tilværelse på den jord og ved det vand, de bebor.

Mennesker ved vand

Sporet i nord – dag 8

Nyt i Index Titusind:
Hytte • 1520; Gruttesten • 1521; Smeltevand • 1522; Ryg • 1523.

Æblehaver ved Hardanger Fjord

Sporet i nord – dag 9

Nyt i index Titusind:
Frugtdyrkning • 1524; Æble • 1525; Jordbrug • 1525.

Kærlighed i Utne

Sporet i nord – dag 10

Nyt i Index Titusind:
Hus af træ • 1526; Skiffer • 1527; Jasmin • 1528.

I Norge findes intet ugræs

Sporet i nord – dag 11

Nyt i Index titusind:
Frihed ◦ 1529; Kællingetand ◦ 1529; Grøft ◦ 1530; Dagpragtstjerne ◦ 1530.

Et ægte kærlighedsknob

Sporet i nord – dag 12

Det første billede af firbladet er mit eget; nærbilledet er taget fra Wikimedia Commons, fordi mit eget mislykkedes. Nærbilledet illustrerer blomstens symmetri, der er vigtig for dens betydning i plantefolkloren.

Nyt i Index Titusind:
Bæk ◦ 1531; Sump ◦ 1532; Multebærskud ◦ 1533; Firblad ◦ 1534; Urtemedicin ◦ 1535; Velskabning◦ 1536; Støvtråd ◦ 1537; Bær ◦ 1538; Giftig ◦ 1539.

Titusind vandfald

Sporet i nord – dag 13

Nyt i Index Titusind:
Fos • 1540; Issø • 1540; Vandfald • 1541; Arkelyd • 1542;

Lofoten

Sporet i nord – dag 14

Nyt i Index Titusind: 
Måge ◦ 1543; Regn • 1544; Skrei ◦ 1545; Havet • 1546.

Agurkeedderkop

Titusind vandfald

Sporet i nord – dag 13

Nyt i Index Titusind:
Fos • 1540; Bræ • 1540; Vandfald • 1541; Arkelyd • 1541;

Et ægte kærlighedsknob

Sporet i nord – dag 12

Nyt i Index Titusind:
Bæk ◦ 1531; Mose ◦ 1532; Multebærskud ◦ 1533; Firblad ◦ 1534; Urtemedicin ◦ 1535; Velskabning◦ 1536; Støvtråd ◦ 1537; Bær ◦ 1538; Giftig ◦ 1539.

Lofoten

Sporet i nord – dag 14

I Norge findes intet ugræs

Sporet i nord – dag 11

Nyt I Index titusind:
Frihed ◦ 1529; Kællingetand ◦ 1529; Grøft ◦ 1530; Dagpragtstjerne ◦ 1530.

Æblehaver ved Hardanger Fjord

Sporet i nord – dag 9

Nyt i index Titusind:
Frugtdyrkning • 1524; Æble • 1524; Jordbrug • 1525.

Mennesker ved vand

Sporet i nord – dag 8

Hytte • 1520; Gruttesten • 1521; Smeltevand • 1522; Ryg • 1523.

Klodeskorpe

Sporet i nord – dag 4

Nyt i Index Titusind:
Klodeskorpe • 1508; Orkidé • 1509; Mælkeurt • 1510; Planet • 1511.

Mennesker i hig

Sporet i Nord – dag 6

Nyt i Index Titusind:
Menneskehed • 1514; Bjergplateau • 1515 ; Evigheden • 1516.

Kærlighed i Utne

Sporet i nord – dag 10

Nyt i Index Titusind:
Hus af træ • 1526; Skiffer • 1527; Jasmin • 1528.

Om kvægmyg

Sporet i nord – dag 7

Nyt i Index Titusind:
Blåbærbusk • 1517; Kvægmyg • 1518; Knot • 1518; Naturidyl • 1519.

Sjagger

Sporet i nord – dag 5

Sjagger

1512. Jeg sover under åben himmel;
Birketræer suser, brisen svaler,
En sø indrammet af træer,
Insekter sværmer som røg;
Skjult i løvet og ude på plænen
Hakker en sjagger sit kald:
Tjak, tjak, tjak igen og igen;
Kold vågner jeg af babydrømme.

1513. På Akershus fæstning ved porten
Hvor de vilde blomster gror
Fanger en sjagger en orm
Få skridt fra hvor jeg står;
Pligt mod yngel trumfer frygt;
Hun hiver, hakker, fanger,
Trækker ormen frem af græsset
Fodrer sin unge, som følger jagten,
Udvokset, hoppende bag sin mor,
Skrigende, tiggende om mad
Under næsen på en præsident.

Nyt i Index Titusind:
Birk ◦ 1512; Sjagger ◦ 1512; Orm ◦ 1513; Tiggeri ◦ 1513.

Hvalen fra Tanum

Sporet i nord – dag 3

Nyt i Index Titusind:
Bræ ◦ 1503; Urtidskunst ◦ 1504; Poet ◦ 1504; Hvalfigur ◦ 1505; Hval ◦ 1506; Harmoni ◦ 1507.

I gengroede skove

Sporet i nord – dag 2

Kullaberg i aftensol

Sporet i nord – dag 1

OBPS – om skvalderkål (1)

Se i øvrigt to andre digte om emnet: Krudturt og Ukrudt! Mig?

Om planters værdighed – og min

Nyt i Index Titusind:
Bevidsthed ◦ 1473; Skikkelse ◦ 1473; Kransstillet ◦ 1474; Kongelys ◦ 1474; Værdighed hos planter ◦ 1474.

Ti frøer i hob

Nyt i Index Titusind:
Sommersol • 1470; Grøn frø • 1471; Urtid • 1472.

Plantepleje(r)

Visne æbleblomster

Violetrandet løber

Meditation over muggen mandarin

Nematopogon

Urtidsminder

Invasive arter

Pest over Puglia

Ved Hallamölla vandfald

Om at se sin mos (2)