SPORET I NORD

Aftensol over Kullaberg

Sporet i nord – dag 1

Nyt i Index Titusind:
Klippe • 1491; Kokasse • 1492; Nord • 1493; Strandlimurt • 1494; Bidende stenurt • 1494; Gennemlyst • 1495.

I gengroede skove

Sporet i nord – dag 2

Nyt i Index Titusind:
Klippehuler • 1496; Urskov • 1497; Kronodiversitet • 1497; Rødgran • 1498; Rønnetræ • 1499; Gengroning • 1499; Vandløb • 1500; Blåbåndet pragtvandnymfe • 1501; Håb • 1502.

Hvalen fra Tanum

Sporet i nord – dag 3

Nyt i Index Titusind:
Bræ • 1503; Urtidskunst • 1504; Natur og kultur • 1505; Hval • 1506; Harmoni • 1507.

Klodeskorpe

Sporet i nord – dag 4

Nyt i Index Titusind:
Klodeskorpe • 1508; Orkidé • 1509; Mælkeurt • 1510; Planet • 1511.

Sjagger

Sporet i nord – dag 5

Nyt i Index Titusind:
Birk • 1512; Sjagger • 15012; Orm • 1513; Tiggeri • 1513.

Mennesker i hig

Sporet i nord – dag 6

Mennesker i hig
Sporet i Nord - dag 6

1514. Her er vi alle mennesker;
En oplevelsesprotokollerende,
Monumentstiltrukket, selvoplevende,
Tidstællende, selfiestræbende,
Bjergindtagende, naturindlevende,
Sprog- og aldersdivergerende,
Kropsskulpturerende, klippespringende,
Sværvægtig, tyndsålet, pustende,
Muskelkraftudfoldende, beslutsomt
Opadstræbende menneskehed.

1515. På bjergplateauet, navngivet sikkert
I andægtighed eller besværgelsesmani,
Samles vi i en videofilmende,
Solbadende, hvilende, panorerende,
Måbende, mediterende, droneførende,
Fjeldopsøgende, sjælevandrende
Selvopfyldende menneskehed.

1516. Lysefjorden ligger kollosal,
Blå, blank og stille
Ubevægelig under solen;
Fjeldet og fjorden øde,
Ikke tomme, men øde;
Uforanderlige, farlige
For os alle, en viden
Vi opnår hver især,
En stilhed indefra;
Det tætteste jeg kommer
På evigheden i live;
En hvid sky driver,
En vind i mit ansigt.
Nyt i Index Titusind:
Menneskehed • 1514; Bjergplateau • 1515; Evigheden • 1516.

Om kvægmyg

Sporet i nord – dag 7

Nyt i Index Titusind:
Blåbærbusk • 1517; Kvægmyg • 1518; Knot • 1518; Naturidyl • 1519.

Om levende og døde ting

Blandt de titusind tings digte er det ganske sjældent, at menneskeskabte ting får indpas. Hele værket balancerer på sin egen modsætning mellem den naturlige verden og det, der er del af den frembragte verden (døde ting). Afgrænsningen er vilkårlig; de døde tings sammenstød med de levende ting er voldsom, dødelig, og ændrer jorden overalt, og den naturlige verden giver efter – indtil den ikke gør det længere.

Men det sker, at det menneskeskabte syntes at føje sig ind i, lægge sig op ad, ja,  vokse ud af den naturlige verden. Mange af disse steder træffes i Norge, hvor jeg som tingfinderdigter gribes af stærk sympati for stedet og de ting, som mennesker har skabt. 

Nedenfor bringes fire digte om sådanne steder og de materialer, som mennesker har brugt til at forme deres tilværelse på den jord og ved det vand, de bebor.

Mennesker ved vand

Sporet i nord – dag 8

Nyt i Index Titusind:
Hytte • 1520; Gruttesten • 1521; Smeltevand • 1522; Ryg • 1523.

Æblehaver ved Hardanger Fjord

Sporet i nord – dag 9

Nyt i index Titusind:
Frugtdyrkning • 1524; Æble • 1525; Jordbrug • 1525.

Kærlighed i Utne

Sporet i nord – dag 10

Nyt i Index Titusind:
Hus af træ • 1526; Skiffer • 1527; Jasmin • 1528.

I Norge findes intet ugræs

Sporet i nord – dag 11

Nyt i Index titusind:
Frihed ◦ 1529; Kællingetand ◦ 1529; Grøft ◦ 1530; Dagpragtstjerne ◦ 1530.

Et ægte kærlighedsknob

Sporet i nord – dag 12

Det første billede af firbladet er mit eget; nærbilledet er taget fra Wikimedia Commons, fordi mit eget mislykkedes. Nærbilledet illustrerer blomstens symmetri, der er vigtig for dens betydning i plantefolkloren.

Nyt i Index Titusind:
Bæk ◦ 1531; Sump ◦ 1532; Multebærskud ◦ 1533; Firblad ◦ 1534; Urtemedicin ◦ 1535; Velskabning◦ 1536; Støvtråd ◦ 1537; Bær ◦ 1538; Giftig ◦ 1539.

Titusind vandfald

Sporet i nord – dag 13

Nyt i Index Titusind:
Fos • 1540; Issø • 1540; Vandfald • 1541; Arkelyd • 1542;

Lofoten

Sporet i nord – dag 14

Nyt i Index Titusind: 
Måge ◦ 1543; Regn • 1544; Skrei ◦ 1545; Havet • 1546.