Digt og metode

Digt og metode

747.	Jeg kan berette dagen efter,
    At gnaveren er forsvundet.
    Tilbage kun en bar plet jord,
    Hvor fluer dupper efter juice.

748.	Jeg kunne være blevet på stedet,
    Hentet campingstol og kamera,
    Ur, blok, pen og termoflaske,
    Observeret situationen hele dagen;

749.	Natten med om nødvendigt.
    Udvist lidt ægte forskningsiver,
    Parat til at ofre min magelighed,
    Udvist poetisk respekt for fakta.

750.	Feltobservationer, notater,
    Dataindsamling og databaser
    Er ikke væsentlig forskellige
    Fra digt, vers og rim endda.

751.	Digt og forskning må være sande,
    Pålidelige, faktabaserede;
    Drevet af nysgerrighed
    For verden, som (vi tror) den er.

752.	Videnskaben river myter ned;
    Digtning bygger myter op igen.
    Begge søger sandhed, indsigt.
    Men digtet må have myten i sig.

753.	Digte spørger om alt det, som
    Videnskab ikke rigtig kan se,
    Fordi den ikke må fantasere;
    Kun beskrive og teoretisere.

754.	Titusinder andre væseners sanser,
    Talløse forskellige virkeligheder;
    De intelligenser, der oplever dem,
    Er digtenes største ambition.

755.	Jeg skulle være blevet i går,
    Set situationen til ende,
    Beskrive den, som den skete,
    Fortælle hvad jeg så og ser.

756.	Metode gør ikke digtet mere sandt,
    Gør ikke digtet mere digt,
    Men det er en redelighed,
    Som digter og forsker må dele.