Digt og metode

Digt og metode

747.	Jeg kan berette dagen efter,
    At gnaveren er forsvundet.
    Tilbage kun en bar plet jord,
    Hvor fluer dupper efter juice.

748.	Jeg kunne være blevet på stedet,
    Hentet campingstol og kamera,
    Ur, blok, pen og termoflaske,
    Observeret situationen hele dagen;

749.	Natten med om nødvendigt.
    Udvist lidt ægte forskningsiver,
    Parat til at ofre min magelighed,
    Udvist poetisk respekt for fakta.

750.	Feltobservationer, notater,
    Dataindsamling og databaser
    Er ikke væsentlig forskellige
    Fra digt, vers og rim endda.

751.	Digt og forskning må være sande,
    Pålidelige, faktabaserede;
    Drevet af nysgerrighed
    For verden, som (vi tror) den er.

752.	Videnskaben river myter ned;
    Digtning bygger myter op igen.
    Begge søger sandhed, indsigt.
    Men digtet må have myten i sig.

753.	Digte spørger om alt det, som
    Videnskab ikke rigtig kan se,
    Fordi den ikke må fantasere;
    Kun beskrive og teoretisere.

754.	Titusinder andre væseners sanser,
    Talløse forskellige virkeligheder;
    De intelligenser, der oplever dem,
    Er digtenes største ambition.

755.	Jeg skulle være blevet i går,
    Set situationen til ende,
    Beskrive den, som den skete,
    Fortælle hvad jeg så og ser.

756.	Metode gør ikke digtet mere sandt,
    Gør ikke digtet mere digt,
    Men det er en redelighed,
    Som digter og forsker må dele.

Jeg sloges med ordene mens årstiderne blegnede

Jeg sloges med ordene mens årstiderne blegnede

190. Som ung var Du Fu afhængig
Af den perfekte linje.
Fra sin rønne på det våde bjerg,
Kæmpede han hvert ord til døde.

191. Som ung sloges jeg i natten,
Med ord, med mening og mig selv.
Mørket dækkede mine ruder,
Årstiderne blegnede for mit blik.

192. Nu, hvor jeg er ældre,
Flokkes versene på række,
Friskt formede på papiret
I mit irlands-grønne blæk.

193. Årstider kommer en dag ad gangen,
Fulde af farver og flor.
Digte kommer et ord ad gangen,
Fulde af farver og undren.

194. Man kunne være fræk med Lao Tzu:
Poesi er skrive-ikkeskriven.
Digte på Du Fus ældre dage
Fløj op som forårsfugle.  

Du Fu (712-770) Kinas nok mest anerkendte klassiske digter. Tang-dynastiet.
Lao Tzu (ca. 5. årh. fvt.) anses som ophav til taoismens hovedværk Dao De Ching.