Landskabslinjer

Sorg

Sorg

774.	Der er sorg i dette landskab
    Overalt jeg træder forbi,
    Passerer igennem, kigger ud.

775.	Mark, skel, grøft og vej,
    Kvadratiseret og rettet ud,
    Til vendediameter og skær.

776.	Landet er lavet til maskiner:
    Logistikmaskiner og agromaskiner,
    Kørselsmaskiner og gravemaskiner.

777.	Der er kun lidt at glæde foden;
    Terræn, bugtning og bløde stier,
    Skovbund, klippegrund og bæk.

778.	Landskabet er lydforarmet;
    Blæsten hvisler, råger skratter
    I det streglige, rydelige land.

779.	Der er sorg i dette landskab,
    Der har mistet sine symboler:
    Skove, storke, heder og moser.

780.	Som symbol står kysterne tilbage,
    Med turistbyer og badeland;
    Kulisser for fedtemøg og fiskedød.

781.	Agrobygninger i rå rektangler;
    Glatte, rudeløse, skyldbevidste,
    Uvist om de vil skjules eller ses.

782.	Oplandet ryddes, landet jævnes;
    Megabutikker kræver at blive set
    På gule, karseklippede plæner.

783.	Tarvelig arkitektur og materialer;
    Kun lidt at bevare eller mindes,
    Hurtigt, billigt og grimt.

784.	Der er skyld og skamløshed
    Over det landskab, vi lever i;
    Vold mod dyr og megakonsum.

785.	Landskabet evner knapt at glæde,
    Eller få os til at høre hjemme.
    Et agrolandskab enden nær.


På overdrevet

På overdrevet

702.	Her sidder vi, to mennesker
    På en bænk med fred og udsigt
    Ud over overdrevets bakker:
    Tjørne, enge, græs og træ’r.

703.	Vi har hjemme i skovbrynet.
    Som art lever vi på kanten:
    Med ryggen mod skoven,
    Og øjne ud mod det fri.

704.	Vi finder ro, en falk over engen.
    Vi sætter navn på græs og planter,
    Finder sommerfugle og biller.
    Vi kender skovens træer og buske.

705.	Vores fuldendte form er skabt
    I livet mellem skov og slette.
    Vores krop- og hjernefunktioner:
    At klatre, løbe, gå og se.

706.	På byens parker og legepladser 
    Får vores børn færdigheder,
    Som skovbrynets første børn,
    Til at klatre, løbe, gå og se.

707.	Vi lærer dem at sige far og mor,
    Og ja og nej, men hund og gris
    og ko og hest, før søster og bror. 
    Og går tur i skoven hver søndag.

708.	Vi spiser modne kirsebær,
    Stikker os på brombærtorne;
    Plukker årets første svampe
    Til gryden ud på aftenen.

709.	Vi sukker over urtilstanden,
    For skov er en arketype;
    Vores dybeste minde som art.
    Men skov er tæt, vild og mørk.

710.	Vi skal ud i lyset, ud på sletten,
    Med afstand mellem træer,
    Med plads til husdyr og græs;
    På overdrevet blev vi til.

711.	Her sidder vi, to mennesker,
    Med eng, skov og blomsterfrø 
    I vores celler, i vores ben,
    På denne bænk, ved denne sten.

Slummer

Slummer

619.	Varme simrer
    Mætte farver
    Træer skinner
    Skrift opløses
    Mættet syn
    Billeder.

620.	Træer svaler
    Fugle ta’r bad
    Hopper, ryster
    Grønne farver
    Grene hænger
    Susen.

621.	Fra skoven
    En då i flugt
    Droner summer
    Tæt og fjern
    Fuglesang
    Skygger.

622.	Sollys strejfer
    Belyste pletter
    Søvn og sværmen
    Jeg suger til mig
    Brisen briser
    Tiden.

623.	Skyer driver
    Jeg slumrer
    Og svæver
    Sten og træer
    Står fast
    Jorden drejer *).
*) Til minde om William Wordsworth (1770–1850) A slumber did my spirit seal.

Hækken og løvkniven

Hækken og løvkniven

I. Da jeg var ung og grøn

113. Da jeg var ung og grøn i havens bregnekrat,
Og biler var små og sorte med træværk på,
Kører vi ud på Devons landeveje.
Meterbrede hække tårner op på begge sider,
Fra bakke til bakke og helt ud til kysten.

114. Kørselsvinden slår ind og rusker i mit hår,
Varm sommerluft med støv, strå og pollen.
Jeg fryder mig ved farten og de blinde sving.
Sammenfiltrede grene, torne og kviste danner
Tunneler af løv med mig susende indeni.

115. Forældre på forsædet fortæller andægtigt
Om hække, der er passet og trimmet
I sekshundrede år eller mere.
Ja, enkelte er måske anlagt af romere,
For se bare: deres veje løber hér endnu.

116. Minder snor sig gennem landet,
Forbinder jord og hæk og vej og mig.
Jeg rækker hånden ud af vinduet
Til livet i de bugnende hække;
Tiden flyver mellem mine fingre.
Levende hæk, Devon, Storbritannien. Foto: Robert Wolton, Devon Hedge Group.
Hæk med ask, Devon, Storbritannien. Foto: Robert Wolton, Devon Hedge Group.
Min mosters løvkniv.
Hækken lægges. Foto: Robert Wolton, Devon Hedge Group.
Byhæk, nyligt lagt, Richmond, London, 2023. Foto: Jacob Gammelgaard.
Hæk til vej i marts med kolonihave i forgrunden, Mistley, Suffolk, Storbritannien. Foto: Jacob Gammelgaard.

Med stor tak til Tom Hynes og Robert Wolton fra Devon Hedge Group, som venligst har stillet tre af billederne til rådighed. Deres website: http://www.devonhedges.org er en rig og kærlig kilde til viden om hække og det ældgamle håndværk at lægge og passe dem. Bilederne (og forhåbentlig digtet) viser, hvad hække virkelig kan: for faunaen, landskabet og menneskers livskvalitet.

Læhegn

Læhegn

112.  Læhegn står med grå og hvide graner, 
    Der stritter i den tomme luft,
    Klitfyr på række isprængt nålepjusk.
    Pivåbne hegn holder igen på sandet.
    En hare humper ud på marken.