Lov om den almene overdådighed

Danmarks naturlove (2)