Syn

Syn

260.	Rovfugle ser.
    Ser mere end nogen anden.
    Vi ser, at de ser.
    Den vigtigste sans,
    Det højeste organ.
    Vågen, overvågen,
    Vagtsom, fysiologisk parat.
    Vi forstår dét, at være udset,
    Som bytte og som betragter.
    Det synbares uomgængelige modalitet *).

*) I erindring om James Joyce, Ulysses (1922); se kapitel 3: Proteus.