Poetikon

Animistisk mini-leksikon for ord og begreber, der optræder i bloggen.

De fleste opslagsord – eller deres tillagte betydning – har alene poetisk sandhedsværdi. Det bliver de ikke mindre sande af – kun mindre anerkendte. Henvisninger til andre udgivne kilder forekommer jævnligt.

Poetikonet bygger på ordlisten fra økofiktionen Liff – blandet kor for plantestemmer, 2021.

Almen overdådighed - Den almene overdådighed betegner de bedst opnåelige livsbetingelser for det størst mulige antal arter på et givet sted. Begrebet udtrykker en ideal tilstand i et større, sammenhængende økosystem.  Tilstanden forudsætter, at ingen enkelt art kan dominere et økosystem og at alle arter har fordel af de givne betingelser. Den almene overdådighed udtrykker et bærende princip for naturens rettigheder.  Begrebet optræder første gang i Vedtægter for Haveforeningen Jærnen, tekst nr. 113. Begrebet er beslægtet med ideen om almen overflødighed, fremsat af Rasmus Ejrnæs (se Manifest for livsrettigheder, Ny Jord  nr. 5, 2020). Sidstnævnte begreb er tæt knyttet til et biologisk syn på evolutionære processers vilkårlighed.
Antropogens - Den menneskelige form for intelligens. I sit banebrydende værk om taxonomi, Systema Naturae (1758-70), skrev Carl von Linné om homo sapiens blot: "Kend dig selv". Yep. Ordet antropogens bruges som en understregning af, at alt levende er i besiddelse af intelligens, og at mennesket selvopfattelser kun er en af disse former for bevidst liv. I bloggen optræder derfor også  begreberne vegens og animagens om henholdsvis plante- og dyreintelligens.
Araknometri - Form og mønster i et edderkoppespind, forstået som en figur, der udtrykker edderkoppens idé om sin omverden (umwelt) i et dynamisk og bevidst forhold til stedets udforming og betingelser (morfologi).  Araknometrien beskriver edderkoppespind og lignende fangstmetoder hos edderkopper, som værker, der udtrykker samspil mellem individuelle evner og genetisk erfaring. Araknometri kan sammenlignes med menneskers kunstneriske eller funktionelle brug af geometriske former.
Arkevegalier / -ia - Vegalier som de optræder i den menneskelige bevidstheds grundbilleder- og begreber i f.eks. lys, liv, vilje, vækst, føde, formering, frygt, tryghed, fred, død, etc.