Bøgehjort og billesmed

Livsglæde

Livsglæde

764.	To hvide admiraler
    Forenes i sammenstød.
    Stiger sammen op
    I en flagrende spiral;
    En hvirvel af vinger 
    Omslynget tæt, 
    Som hænder i dans.

765.	Solen har bagt
    På deres nervebaner,
    Sat stød i deres vinger.
    De nyder brisen
    På deres følehorn.
    De nyder styrken
    I deres vingemuskler.
    De nyder flugten frem.

766.	Ophidsede af 
    Andre hanner,
    Af andre hunner;
    Dufte på deres antenner,
    Sødme på deres snabler.
    Opstigende og lydløs
    Velvære i deres kroppe,
    I skovens sommersol.

767.	Snart vingernes
    Klare farver falmer,
    Vinger slides ned.
    Lasede vingelapper
    Hæmmer adræthed.
    Kølighed ta’r til
    Og sløver kroppen.
    Alle æg er lagt.
    Et sommerfugleliv 
    Tilendebragt.

768.	Det er vores glæde,
    At et bevinget liv
    Lykkedes til fulde;
    At vi har set det
    Komme, flyve og 
    Forsvinde igen.
    For vi tæller 
    Hver sommerfugl,
    Hver art og levested,
    Mens de svinder;
    Bringer sorg.

Titusind storkepar

Titusind storkepar

694.  En stork er landet på en pløjemark;
    Jeg kom forbi i bil og så det.
    Et par biler holdt i vejkanten.
    Folk stod ud og gloede, jeg med.
    Vi ville alle bevidne sensationen.

695.  Hun stod inde på en kæmpemark,
    Kunne lige ses med det blotte øje.
    Pudsede fjer, ordnede vinger,
    Nettede sig med næbbet,
    Efter et tusind kilometer træk,
    Lige fløjet ind fra storkeriget.

696.  Det vides naturligvis meget nøje,
    Hvem hun er og hvor hun kommer fra.
    Der er hundrede gange flere ornitologer,
    End der er storkepar her i landet. 
    Denne stork er ringmærket,
    Monitoreret og radiomonteret.

697.  Så den egentlige sensation vil være,
    Om hun var i stand til at blive,
    Eller snarere: overhovedet at overleve
    Her på det vestlige Sjælland,
    I den genoprettede Tryggevælde Ådal.

698.  Den oprindelige storkebestand 
    Er uddød i Danmark siden 2008.
    For to hundrede år siden var der
    Titusind par ynglende storke
    Rundt omkring i hele landet.

699.  Da jeg som lille dreng
    Rodede rundt ude på landet
    Var storken stadig bare en fugl,
    En stor én, javist, agrarklenodie,
    Men ikke så meget andet.

700.  Derfor, endnu en grund at sige tak
    Til landbrugets organisationer
    Og deres politiske venner
    For dette enestående syn:
    Denne helt særlige glæde
    At se en sjælden fugl,
    Tilmed ude i det fri, 
    I agrolandets kæmpestore,
    Tomme zoologiske have.