Træstubsarkæologi

Eleftherna venerationer

Eleftherna venerationer


485.	Ve gav dem vos bedste venerationer
    Her på bjerget i Eleftherna,
    Ve gød frø og agern og nektar
    På stenet jord, blandt stikkende strå,
    I dybe raviner, på klippesider.

486.	Venerationer voksede frem
    I det dovne støv, den svedne hede
    I den tid, det tager 
    En kermeseg at synke i jorden,
    I den tid, det tager 
    En by at falde om i brokker,
    På de gamle sten, 
    Blandt antikke frø.
	
487.	Kom ind under min skygge
    Og ieg vil vise dig,
    Hvad frøet virkelig kan;
    Kriger, slave, senator, matriark.
    Her hvor stenen står,
    hvor I blev sænket ned,
    Ofret, mindet, glemt og gravet ud.

488.	Der satte ieg et minde:
    Min frugt ved hovedstenen.
    På nekropolis står de nu:
    De to damer fra Eleftherna,
    Indsat i hinandens former, 
    Sammensatte søstre i sten og træ,
    Indtil ieg, olivenolding, 
    Svinder ind og smuldrer væk,
    Mens stenen står tilbage
    Fra min veneration til den næste.

489.	Kom med ned i slugten
    Og ieg vil vise jer,
    Hvad figentræer virkelig kan:
    Holde hele bjerget i et greb
    Til kommende generationer.
    Ieg holder på jeres minder og viden,
    Halvt hemmeligt, halvt skjult,
    Urner, amphoraer, våben, skjolde;
    Den lille okse og hinden halvt i spring
    Fanget i det brændte ler, 
    Hamret ind i guld.

490.	Kom ind under denne mur
    Og ieg vil vise jer, 
    Hvad vedben virkelig vil:
    Langs agoraen, ned af bjergsiden,
    Ud over de antikke mure,
    Nedstammet i lige linje fra urtids frø,
    Vokser venerationer af vedben
    I metertyk pragt af blanke blade.

491.	Kom nærmere;
    Ieg er levende lag 
    Af solvarme, sugende, slikkende bier,
    Et summende spektakel
    Så højt, at I stopper,
    Forundret over hvad, I ser:

492.	Ve viser jer byens dronninger
    Og Elefthernas reiterationer:
    Alle templerne, al kunst,
    Tårnet, jordskælvet, søjlerne,
    Alle villaer, cisterner,
    Alle stater, alle krige.
    Ve har set slægt efter slægt,
    Stable disse sten og
    Sove under disse stjerner.
    Og her står ve
    Til de atter mødes.