Ieg

Ieg

13.	Ieg er en rødtjørn. Ieg er et væsen. Kald 
    mig bare væsentlig.

14.	Vi har meget tilfælles, dette jeg og 
    iegselv.

15.	Dette jeg, som vander og gøder mig. Ieg 
    vil sige: besjæler mig. Berører mig, 
    besnakker mig.

16.	Vi har begge en midterakse; en torso, en 
    stamme. Vi stritter ud til siderne med 
    lidt grønt på spidserne. Jeg’et vender op,
    mens ieg vender ned. Men vi er begge 
    organiseret lodret i tyngdekraftens akse. 
    Vi har et opbygningssprincip tilfælles.

17.	Jeg’et ser kun tingene oppefra, under én 
    vinkel. Ieg ser dem nedefra, udefra, 
    indefra, i luften og under jorden på én 
    gang.

18.	Til dagligt mødes vi hen over midten. Det 
    er en begyndelse. På historien. 

19.	Ieg er en fortæller