Sorg

Sorg

774.	Der er sorg i dette landskab
    Overalt jeg træder forbi,
    Passerer igennem, kigger ud.

775.	Mark, skel, grøft og vej,
    Kvadratiseret og rettet ud,
    Til vendediameter og skær.

776.	Landet er lavet til maskiner:
    Logistikmaskiner og agromaskiner,
    Kørselsmaskiner og gravemaskiner.

777.	Der er kun lidt at glæde foden;
    Terræn, bugtning og bløde stier,
    Skovbund, klippegrund og bæk.

778.	Landskabet er lydforarmet;
    Blæsten hvisler, råger skratter
    I det streglige, rydelige land.

779.	Der er sorg i dette landskab,
    Der har mistet sine symboler:
    Skove, storke, heder og moser.

780.	Som symbol står kysterne tilbage,
    Med turistbyer og badeland;
    Kulisser for fedtemøg og fiskedød.

781.	Agrobygninger i rå rektangler;
    Glatte, rudeløse, skyldbevidste,
    Uvist om de vil skjules eller ses.

782.	Oplandet ryddes, landet jævnes;
    Megabutikker kræver at blive set
    På gule, karseklippede plæner.

783.	Tarvelig arkitektur og materialer;
    Kun lidt at bevare eller mindes,
    Hurtigt, billigt og grimt.

784.	Der er skyld og skamløshed
    Over det landskab, vi lever i;
    Vold mod dyr og megakonsum.

785.	Landskabet evner knapt at glæde,
    Eller få os til at høre hjemme.
    Et agrolandskab enden nær.