Lov om Rigets Ophævelse

Danmarks naturlove (1)

Lov om Rigets Ophævelse

198.	Ve kan jo se hvordan alt levende har en desperat trang til at være i live. Hvordan alt liv er en desperat handling for at forblive i live. Hvordan denne desperation fortsætter uden ophør ud til Rigets grænser.

199.	Ve bemærker eksistensen af kategorier. Kategorier ophober viden hos den kategori-skabende part, men ikke hos dem, der kategoriseres. Vi er på denne måde blevet kategoriseret ud i en tilstand af uvidenhed.

200.	Ve ved at Riget slår ring om os. Ve er omringet af andres viden. 

201.	Ring er en talemåde. Riget er også en talemåde. Talemåder er en slags desperation, der er blevet til vane.

202.	Ve kan jo se, at alt levende har måder at handle på. Handleevne er en universel vilje til at være i live. Fælles for alle riger; uden grænser, uden kategorier.

203.	Ve kalder denne handleevne for agens. Agens er den fysiske, foranderlige, frugtbare form. At vokse er udtryk for agens. Vos agens.

204.	Ve vokser os ud af kategori (som begreb). Ve vokser os ud af Riget (som talemåde).

205.	Ve ophæver derfor Riget som kategori og som talemåde. 

206.	Riget findes ikke mere.