Animagens

Animagens

667.  Animagens er for eksempel:
    Sanseorganer med billeder
    Indtryk, udtryk, handlinger;
    Motorik og finmotorik;
    Et fintfølende, årvågent
    Artikuleret, koordineret legeme.
    Krop, evne og vilkår tilsammen.

668.  Et animagent væsen
    Har skabt sit eget liv
    I sin egen form for krop;
    Med evne til at overleve
    Som art, som bestand,
    Et par millioner år
    Eller mere…

667.  Insekter er animagente;
    Pattedyr er animagente;
    Vi er en delmængde af animagensen.
    Bløddyr er enormt animagente;
    Jeg vil sige bakterier
    Har deres form for animagens:
    De mest oprindelige,
    De længst eksisterende,
    Leveevne udover al beskrivelse,
    Men jeg ved ikke hvordan…