Læhegn

Læhegn

112.  Læhegn står med grå og hvide graner, 
    Der stritter i den tomme luft,
    Klitfyr på række isprængt nålepjusk.
    Pivåbne hegn holder igen på sandet.
    En hare humper ud på marken.