Grisefugl

Grisefugl

54.	Sløruglen kalder syv gange i natten på 
    en mand og ni gange for en kvinde, når 
    deres tid er inde. 

55.	Sløruglens kald kan minde om et vræl eller
    et hyl. Vi kalder den for grisefuglen. 

56.	Vi tror ikke på spøgelser, men vi er bange
    for dem.