Bøgen er et mangfoldigt individ

Bøgen er et mangfoldigt individ

335.	Den lemlæstede bøg på jorden:		
	 Savet op, dvs. savet i stykker,
	  skiveskåret, sønderdelt
	   tværsnit vendt ud i solen.
			
336.	Bøgen viser sit indre ved,
     sit vitale system,
	  sin individualitet
	   og levnedsbyrd.

337.	De gennemskårne flader
	 Er glatte, fugtige, våde af væsker.
	  Splintved, kerneved
	   I gule, brune, sorte farver.

338.	En bøg har han- og hunblomster;
	 En hermafroditisk plante,
	  Tvekønnet, måske tværkønnet;
	   Et kønskrydset individ.

339.	Denne bøg er et mangfoldigt individ,
	 For snitfladen viser tydeligt
	  To eller tre bøgetræer
	   Vokset sammen til én stamme

340.	Et enkelt planteindivid
	 Med tre genetiske forskellige
	  Kerner i det samme træ;
	   Tre liv i samme skein.

341.	Årringene er slynget sammen,
	 Omslutter sig selv og de tre kerner.
	  Antager fælles ydre bark,
	   Får fælles livsfunktioner.

342.	De deler føde og energitransport.
	 Gør brug af fælles rodsystem.
	  De deles om bladene og lyset,
	   Om jorden og vandet.

343.	Hvordan skal vi forstå på dette træ?
	 Et mangfoldigt individ, et delt individ?
	  Er det ét træ, er det flere træer?
	   Eller en kollektiv personlighed?

344.	Hvordan er dets/deres/jeres afkom?
	 Tre fædre, tre mødre i ét træ
	  Parret med et andet dobbeltindivid?
	   Den bøg har måske ti forældrepar.

345.	En bøg kan også have to træer i sig,
	 Hvis indre sider ikke er vokset sammen,
	  Bark og væde og sort jord i en lomme
	   Omsluttet af ét splintved og barkskal

346.	Jeg saver op og lommen kommer frem;
	 Muld, bakterier og mikroorganismer,
	  Ser sollys for første gang 
	   I et halvt århundrede.

347.	Der er bøge, kaldet musebøge;
	 Sammenvoksede træer ved roden,
	  Men med adskilte stammer
	   på det udvoksede træ.

348.	En bøg har flere mellemformer
	 Halve dobbeltindivider
	  Eller to hybride individer
	   Adskilte lemmer; vitale forbindelser.

349.	Hos os, et hæsligt misfoster.
	 Hos bøgen, et superindivid
	  med genetisk og fysisk styrke,
	   plastiske evner og levedygtighed.