Musvit500 (konklusion)

Musvit500 (konklusion)

537.	Et musvitpar flytter ind i en ledig redekasse sent på sæsonen, enten er de sene startere eller det er årets andet kuld. De flyver redemateriale ind til kassen: strå, totter, kviste.

538.	Den ene har taget en stor kvist i næbet, 7-8 cm lang, og da hun hager sig fast under redehullet hænger naturligvis fast. Kvisten er omkring dobbelt så lang som hullet er bredt.

539.	Musvitten masser og skubber, men kvisten er for tyk til at bøjes. Hun flytter den frem og tilbage henover indflyvningshullet og forsøger at få genstand og hul til at passe sammen.

540.	Efter lidt tid, 15-20 sekunder, finder hun ud af at dreje kvisten og stikke den ind gennem hullet med den ene ende først. Hun forsvinder straks ind i redekassen uden at slippe sit tag i kvisten.

541.	Musvitten viste alle tegn på intelligent adfærd:
      o	Bevidst forehavende – redebygning.
      o	Målsætning – kvisten skal kunne komme ind.
      o	Løsningsorienteret tilgang – prøve sig frem.
      o	Evne til at lære af egne erfaringer – prøve nye måder.
      o	En arbejdsmetode – find den rigtige løsning.
      o	Tålmodighed – evne til at se fremtidig situation.
      o	Resultat - løsning på et rumligt, geometrisk problem.