Jeg sloges med ordene mens årstiderne blegnede

Jeg sloges med ordene mens årstiderne blegnede

190.	Som ung var Du Fu *) afhængig
    Af den perfekte linje.
    Fra sin rønne på det våde bjerg,
    Kæmpede han hvert ord til døde.

191.	Som ung sloges jeg i natten,
    Med ord, med mening og mig selv.
    Mørket dækkede mine ruder,
    Årstiderne blegnede for mit blik.

192.	Nu, hvor jeg er ældre
    Flokkes versene på række,
    Friskt formede på papiret
    I mit irlands-grønne blæk.

193.	Årstider kommer en dag ad gangen,
    Fulde af farver og flor.
    Digte kommer et ord ad gangen,
    Fulde af farver og undren.

194.	Man kunne være fræk med Lao Tzu **):
    Poesi er skrive-ikkeskriven.
    Digte på Du Fus ældre dage
    Fløj op som forårsfugle.  

*) Du Fu (712-770) Betydningsfuld kinesisk digter fra perioden under Tang-dynastiet.
**) Lao Tzu (ca. 5. årh. fvt.) anses som regel for at være ophav til taoismens hovedværk Dao De Ching.