Fundamentaler

Fundamentaler *)

411.	Fundamentaler er uden hensigt.
    Alle fundamentaler er.
    Før og efter.
    Fundamentaler er dér, dér.
    I form af jord, i form af alt.
    Vil liff, vil liv? Så find en vej.
    Vil det, kan det, har det.

412.	Rum
    Dér, dér er rum.
    Væren er dér i rum.
    Væren er dér gennem rum.
    Rum indeholder al væren.
    Rum omslutter al tid.
    Rum er alt, altid.

413.	Tyngdekraft
    Tyngdekraft giver form til rum.
    Tyngdekraft giver form til væren.
    Tyngde giver retning.
    Tyngde giver tilstedeværelse.
    Tyngde gør hensigt mulig.
    Tyngde gør er til er.

414.	Mørke
    Mørke er oprindelse.
    Mørke er forandring.
    Mørke er dannelse af tid.
    Mørke er fornemmelse af tid.
    Mørke tager al væren til sig.
    Mørke er endeligt.

415.	Tid
    Kommer altid, går altid.
    Aldrig dér, men altid til stede.
    Tid forbinder rum og tyngde.
    Tid er oprindelse og udslettelse.
    Tid giver begyndelse og ende.
    Tid giver selv til væren.

416.	Lys
    Lys faktum liff.
    Lys faktum liv.
    Lys faktum selv.
    Lys er dér dér.
    I plasma, i celler, i ben.
    I skein, i bark, i skind.
*) Fundamentaler er gengivet fra Jacob Gammelgaard: Liff – blandet kor for plantestemmer i tiden mellem femte og sjette masseudryddelse, Borwick Books, 2021

Om spurvehøgens øje på foranledning af min nabo

Om spurvehøgens øje på foranledning af min nabo

180.	Min nabo bringer til min dør
    Udsøgte væsener i sine hænder:
    Næsehornsbiller, stålorme,
    Rævekranier, sumpcypresser,
    Og her i går en spurvehøg.

181.	Rasende, hjertehamrende høg.
    Jeg fikseres af hendes ene øje,
    Kan vi forklare det; har vi ord?
    Eller har vi kun billeder
    Og ordløse minder
    Fra urslægters historie?

182.	Billeder, så:
    Et rundt øje med orange iris
    Omslutter en sort pupil.
    To optiske nerver i hvert øje
    Giver dobbelt fokus, dobbelt syn.
    Hovedet falder i hak på halsen.

183.	Øjet drejer, men ændrer aldrig form.
    Det reflekterer lys, det skinner
    Altid med samme styrke.
    Øjet blinker ikke, det stirrer
    Uden udtryk, vi kender til.

184.	Ansigtet er ubevægeligt.
    De smukkest arrangerede fjer,
    Bagudstrøgne og strømlinede.
    Et prægtigt aerodynamisk hoved,
    Æstetisk ophøjet i vores øjne;
    Mere skulptur end ansigt.

185.	Hovedet bæres altid højt,
    Hun stirrer oppefra og ned.
    Vi ser stolthed, perfektion,
    Knejsen og arrogance.
    Alt hvad vi selv aspirerer til
    Og slår andre ihjel for.

186.	Ingen følelse vi kan forstå,
    Ingen formildelse vi kan se,
    Ingen nåde vi kan tage imod;
    Kun den synlige vilje til at dræbe.
    Derfor ærefrygt og ophidselse,
    Fornemmelsen af atavistisk angst.

187.	Skønne fugl i vild symmetri!
    Evolutionens hånd og øje *)
    Har skabt dette pletskud
    I den menneskelige fantasi,
    Om blodtørst og status, 
    Om vold, bytte og magt.

188.	Mei Yao Chen beskrev ærefrygten:
    Færten af kød, jagten og dykket.
    Det knuste hoved, det opsprættede bytte.
    Indvolde slynget ud til gribbene, 
    Der kredsede over Buddhaens statue,
    Stænket af fuglelort, tusind år siden **).

189.	Vi slipper spurvehøgen fri.
    Hun svinger sig op og ud og væk.
    Tilbage står vi med mindet
    I vores tomme hænder.
    Jeg indleder tænksomt, også jeg,
    Mit digt en tidlig forårsmorgen. 


*) I erindring om William Blake, The Tyger (1794).
**) Mei Yao Chen (1002-1060), betydelige og produktiv kinesisk digter under Song-dynastiet. Der henvises til digtet: En enlig falk ovenfor Buddhasalen i Klosteret for Verdens Renselse (1044).

Om mønstret i en nældestand

Om mønstret i en nældestand

142. En nældestand er vokset frem på blottet jord langs hegnet. Her er solstrejf og skyggevirking, her dufter af muld, luften er mild. Farverne er gullige, grønne, sartgrønne, næsten hvide.

143. Standen er svagt afrundet med de højeste stængler i midten, højden aftagende jævnt ud til siderne. Omkring en meter på højeste punkt med en omkreds som tre voksne favne.

144. Stænglerne er slanke, kantede og ranke, og står i synlig indbyrdes afstand, vel et par hundrede stængler på underjordiske udløbere.

145. Skøn paratakse! Bladene sidder parvist i en op og nedstigende vindel på stænglens øverste del. Ikke et blad berører et andet blad. I hele standen er alle stængler drejet så de undgår alle andre stængler og blade på skiftende niveauer og spreder sig ud over hele standens solvendte overflade i et grønt, skarptandet mønster.

146. Dette mønster har ingen nøjagtige gentagelser, ingen fast form. Det væver sig ind, bølger, tilnærmer sig, fraviger, drejer, vinkler og fylder alt belyst rum ud i tre dimensioner. Stænglerne svajer, et vindpust rører på sig, bladenes formation bevares.

147. Fjern et eneste blad, bare ét, og helheden er ødelagt. Alt er indpasset, afstemt og tilpasset sollyset og dagslysets brydning. En fuldstænding, savtakket harmoni.

148. Vi har intet ord for bladenes indbyrdes dynamisk placering afstemt efter sted, højde, aspekt, lys, landskab og væde.

149. Men vi kunne kalde det for energien i et plantekollektiv. Vi kunne kalde det nældestandens evne til at indrette sig spatialt på et givet sted under givne vilkår.

150. Vi kunne kalde det en manifestation af et organisk princip og udtryk for Zhang Zais *) begreb om li, den kraft, der bestemmer altings form og særpræg. Vi kunne sige, at denne li også gælder individer, der handler i fællesskab.

151. Vi kunne sige, at li skaber et komplekst æstetisk udtryk, der kan opfattes af os mennesker.

152. For vi er bundet af det synbares uomgængelige modalitet. Harmoni ligger i øjet og kan ikke fattes i ord.

153. Jeg lægger sproget fra mig. Jeg tager tøjet af og stiller mig nøgen foran nældestanden. Jeg er ikke æstetisk, slet ikke smuk, men i omtrentlig symmetri, funktionel, farlig.

154. Nu er vi lige, vi to. Min hud mod dine savtakker. Min symmetri mod din harmoni. Min ondskab mod din gift. Jeg rækker hånden ud. Mit billede. Min bror **).
*) Zhang Zai (1020-1077) en betydelig neo-konfusiansk filosof og metafysiker under Song-dynastiet.

**) I erindring om Charles Baudelaire (1821-67), Les Fleurs du Mal, 1857.