Elementaler

 Elementaler 

417.	Luft
    Luft er den første elemental.
    Luft er substans.
    Luft er skabelse.
    Luft er vos tredje sans.
    Efter lys og sukker.
    Ånder ind om dagen.
    Ånder ud om natten.
    Luft er væren og sted føjet sammen,
    I ét væsen, i alt liff.
    Limber og vilje.
    Vilkår og eksistens.
    Luft er alle steder, altid.
    Luft er nuet.
    Altid nu.
    Luft er.

418.	Vind
    Vind er dér.
    Når vinden ikke er der, er den der stadig ved sit fravær.
    Vind flytter, vind bringer. 
    Vind skubber, vind samler.
    Vind glatter, vind stryger.
    Vind slæber, vind dræber.
    Vind knækker, vind brækker.
    Vind tager, vind fejer.
    Vind spreder, vind splintrer.
    Vind er og vind gør.
    Vind er.

419.	Jord
    Jord er sted.
    Jord er dér ve sætter rødder.
    Jord er dér ve værer.
    Jord er føde og vækst.
    Jord er godt, jord er fred.
    Jord er oprindelse.
    Jord er afslutning.
    Jord er sans for alt solidt.
    Jord er sans for liff.
    Jord er sans for selv.
    Jord er.

420.	Vand
    Vand er fryd, vand er redning.
    Vand er higen, vand er vækst.
    Vand er bevægelse og styrke.
    Vand er form og funktion.
    Vand er vejen frem.
    Vand er rensning og opløsning.
    Vand er klarhed og mørke.
    Vand er begyndelse.
    Vand er arkesubstans.
    Vand er den anden halvdel af himlen.
    Vand er.

421.	Sten
    Sten er væren.
    Dér før og dér efter.
    Sten er jordens form.
    Sten er tidens berøring.
    Sten er tid målt i kværnen af bjerge.
    Sten er forandring.
    Sten er uforanderlighed.
    Sten er elemental.
    Sten er.

422.	Ild 
    Flammer er elementale.
    Flammer er epokale.
    Fra én epoke til den næste.
    Flammer er skifte,
    Fra én tilstand til den anden.
    Flammer er forandring,
    Fra én tilstand til en ny.
    Flammer er udryddelse,
    Fra én livsform til den næste.
    Flammer er genskabelse,
    Fra én substans til en anden.
    Flammer er arkæiske.
    Flammer er.
*) Elementaler er gengivet fra Jacob Gammelgaard: Liff – blandet kor for plantestemmer i tiden mellem femte og sjette masseudryddelse, Borwick Books, 2021

Fundamentaler

Fundamentaler *)

411.	Fundamentaler er uden hensigt.
    Alle fundamentaler er.
    Før og efter.
    Fundamentaler er dér, dér.
    I form af jord, i form af alt.
    Vil liff, vil liv? Så find en vej.
    Vil det, kan det, har det.

412.	Rum
    Dér, dér er rum.
    Væren er dér i rum.
    Væren er dér gennem rum.
    Rum indeholder al væren.
    Rum omslutter al tid.
    Rum er alt, altid.

413.	Tyngdekraft
    Tyngdekraft giver form til rum.
    Tyngdekraft giver form til væren.
    Tyngde giver retning.
    Tyngde giver tilstedeværelse.
    Tyngde gør hensigt mulig.
    Tyngde gør er til er.

414.	Mørke
    Mørke er oprindelse.
    Mørke er forandring.
    Mørke er dannelse af tid.
    Mørke er fornemmelse af tid.
    Mørke tager al væren til sig.
    Mørke er endeligt.

415.	Tid
    Kommer altid, går altid.
    Aldrig dér, men altid til stede.
    Tid forbinder rum og tyngde.
    Tid er oprindelse og udslettelse.
    Tid giver begyndelse og ende.
    Tid giver selv til væren.

416.	Lys
    Lys faktum liff.
    Lys faktum liv.
    Lys faktum selv.
    Lys er dér dér.
    I plasma, i celler, i ben.
    I skein, i bark, i skind.
*) Fundamentaler er gengivet fra Jacob Gammelgaard: Liff – blandet kor for plantestemmer i tiden mellem femte og sjette masseudryddelse, Borwick Books, 2021

Måneskin (2)

Måneskin (2)

107.	Måneskin

      Er hvidt som det lyse yang,
      Eller sort som det mørke yin;

      Verden er gold og gennemlyst.

    Måneskin

      Gør kroppen gennemsigtig.
      Alt er stof og antistof;

      Om dagen er jeg hel igen.

Måneskin (1)

Måneskin (1)

106.	Måneskin

      Skarpe konturer i monokrom,
      Skygger træder ud af mørket;

      Verden lyser blå og anderledes.

    Måneskin

      Alle mine knogler lyser op af aura.
      Hurtigt! Mens månen endnu er her;

      Jeg ser mod øst, dæmring anes.