Urtidsminder

Hjælme

Minde

Afdød digter som havefænomen

Afdød digter som havefænomen

163. Jeg kunne jo være fræk at gengive mesteren, som selv var "fræk at parafrasere gamle Heraklit: Ingen kan gå to gange ud i den samme have. Det gælder også kirkegårde." *)

164. Her står vi så i selve krydset mellem sproget og den beskårne natur, hvor digteren og haven begge vokser, bare i forskellig tid.

165. Planterne står stille, mens digterens øje bevæger sig, hans krop bevæger sig. Heri ligger en tosidighed mellem det langsomt voksende og det bevægelige; mellem det tavse og det tænkende.

166. Digteren siger, at en samtale opstår af denne tosidighed netop fordi haven altid står i korrespondance med naturen, mens digteren selv altid er korrespondance med andre sprog og digtere. En samtale er aldrig alene.

167. Gennem livet er haven i uophørlig vækst sammen med sin digter, der klipper ned og vokser med, men senere falder af og går bort.

168. Det fører også til andet led af parafrasen: den kirkegård, hvor digteren begraves i en strengt beskåren og til den fri natur hyper-polemisk afgrænset haveform, hvor kun få slags samtaler føres.

169. Jeg kunne være fræk igen og sætte et skilt, et kors, en pind op i min have med digterens epitaf. Men det vil nok bare give ballade med familien, med øvrigheden, med kommunen, måske også sandheden.

170. Jeg kunne plante en busk til hans minde. En benved, for eksempel. Diskret, selvfølgelig. Kun få andre ville få det at vide. Men man ville jo forstå, at han er her, gror dernede, står heroppe, i snak, fuldt udsprunget som sin egen sproglige foreteelse.

171. Så kan samtalen fortsætte. Umærkeligt, bag om ryggen på os alle. Til enhver tid. Aldrig alene. Per Højholt † 2004. Stå i fred. 

*) Per Højholt (1928-2004), Haven som sproglig foreteelse, i Stenvaskeriet, 1994.

Sådan ligger landet

Sådan ligger landet

29.	Sådan ligger landet
    og fylder kortet ud,
    helt ud til kanten.

30.	Rækker ud mod vandet,
    ud under sand og tang,
    ned i dynd og mudder.

31.	Kalk og sten og skær
    brydes rundt i undergrunden,
    hvælver op, vender sig og skælver.

32.	Hælder havet i og skummer søer op,
    bøjer kysten, løfter bakker frem
    og folder landet ud.

33.	Giver planter noget at vokse i,
    dyrene noget at gumle med,
    Os alle noget at træde på.

34.	Partikler, celler, gener og hjerner
    har viden om sig selv,
    og deraf opstår mindet;

35.	Mindet er den ældste viden
    om viljen til at overleve,
    og livets nødvendige form.

36.	Med trevler, rødder og spirer,
    med snuder, finner og klør,
    med fingre, tænder og tentakler.

37.	Minder trækker spor i sandet,
    de dækkes til og presses sammen,
    og synker ned i landet.

38.	Jord og minder er sammenblandet:
    vis omhu og vær knurhår opmærksom,
    for sådan ligger landet.