Rotte i min huskepose

Ved et pudsigt sammenfald har der i den forløbne uge været to artikler og et videoclip i The Guardian om travle mus, der samler og ordner ting. Mus og rotter ka’ bare. Quod erat demonstrandum.

https://www.theguardian.com/world/2024/jan/07/mouse-secretly-filmed-tidying-mans-shed-every-night

https://www.theguardian.com/artanddesign/2024/jan/09/viral-tidying-mouse-rodney-holbrook-keith-haring-paul-klee

Intelligenstest for krager

Antropogensens hexagram IV

Dette er fjerde og sidste reiteration af antropogensens hexagram. I diagrammets højre side videreføres billedet af alle ting som indeholdende sine egne modsætninger. Selvet bliver her til verden, og verden bliver til selvet.

Det etiske billede vendes nu på hovedet: Selvets sanser bliver til et billede på hele verden; selvet lukkes inde og bliver sin egen verden. I samme omvending bliver verden reduceret til personens opfattelse af sig selv.

Her er selvet og verden smeltet sammen. Selvet bliver sin egen virkelighed. I en sådan verden findes ingen etik, fordi der intet er at måle selvet op imod; denne verden er anetisk. De titusind ting findes ikke som selvstændige objekter eller individer. Selvet bliver sin egen sandhed.

Antropogensens to yderpunkter er det etiske og det anetiske verdenssyn.

Om antropogens

Vegens (2)

Vegens (1)

Animagens

Animagens

667.  Animagens er for eksempel:
    Sanseorganer med billeder
    Indtryk, udtryk, handlinger;
    Motorik og finmotorik;
    Et fintfølende, årvågent
    Artikuleret, koordineret legeme.
    Krop, evne og vilkår tilsammen.

668.  Et animagent væsen
    Har skabt sit eget liv
    I sin egen form for krop;
    Med evne til at overleve
    Som art, som bestand,
    Et par millioner år
    Eller mere…

667.  Insekter er animagente;
    Pattedyr er animagente;
    Vi er en delmængde af animagensen.
    Bløddyr er enormt animagente;
    Jeg vil sige bakterier
    Har deres form for animagens:
    De mest oprindelige,
    De længst eksisterende,
    Leveevne udover al beskrivelse,
    Men jeg ved ikke hvordan…

Intelligens

Intelligens

650.	Vegens
    Animagens
    Antropogens.

651.	Disse tre:
    Levende
    Vidende
    Agerende.

652.	Disse tre:
    Krop
    Sanser
    Selv.

653.	Hver deres verden,
    Hver deres vej,
    Formet af de titusind ting.

Det gyldne bur

Det gyldne bur

631.	Jeg ser mig om i mit gyldne bur;
    Her er alt, som jeg vil ha’ det.
    Her er plads til mig og lidt natur.
    Jeg er økobevidst og højt begavet.

632.	Jeg har ikke brug for noget særligt
    Lidt husdyr at spise, lidt ekstra til kæl
    Lidt grønt til haven, lidt strand at gå tur
    Det er det gode liv i det gyldne bur.

633.	Mine sanser er store og udadvendte.
    Jeg har en åben og sensitiv natur.
    Jeg lever mig ind i alt omkring mig,
    Herinde fra mit gyldne bur.

634.	Jeg dyrker mine indre landskaber.
    Jeg bader mine følelser i stor natur;
    Tegner billeder og drejer spejle
    Set herinde fra mit gyldne bur.

635.	Min viden er stor, mine følelser er større;
    Jeg er skabt af en enestående kultur.
    Jeg kan gøre verden smuk og dyb
    Med min hjerne inde i det gylde bur.

636.	Her er alt som det skal være
    Jeg sætter standarden for intelligens
    For alle andre arter, som jeg besku’r
    Ud gennem sprækkerne i mit gyldne bur.

637.	Jeg er veltilpas i mine tanker
    Og min rang som topplaceret art.
    Jeg har så rigeligt fortjent min tur
    Bag tremmerne i mit gyldne bur.

Musvit500 (konklusion)

Musvit500 (konklusion)

537.	Et musvitpar flytter ind i en ledig redekasse sent på sæsonen, enten er de sene startere eller det er årets andet kuld. De flyver redemateriale ind til kassen: strå, totter, kviste.

538.	Den ene har taget en stor kvist i næbet, 7-8 cm lang, og da hun hager sig fast under redehullet hænger naturligvis fast. Kvisten er omkring dobbelt så lang som hullet er bredt.

539.	Musvitten masser og skubber, men kvisten er for tyk til at bøjes. Hun flytter den frem og tilbage henover indflyvningshullet og forsøger at få genstand og hul til at passe sammen.

540.	Efter lidt tid, 15-20 sekunder, finder hun ud af at dreje kvisten og stikke den ind gennem hullet med den ene ende først. Hun forsvinder straks ind i redekassen uden at slippe sit tag i kvisten.

541.	Musvitten viste alle tegn på intelligent adfærd:
      o	Bevidst forehavende – redebygning.
      o	Målsætning – kvisten skal kunne komme ind.
      o	Løsningsorienteret tilgang – prøve sig frem.
      o	Evne til at lære af egne erfaringer – prøve nye måder.
      o	En arbejdsmetode – find den rigtige løsning.
      o	Tålmodighed – evne til at se fremtidig situation.
      o	Resultat - løsning på et rumligt, geometrisk problem.