Sorg

Sorg

774.	Der er sorg i dette landskab
    Overalt jeg træder forbi,
    Passerer igennem, kigger ud.

775.	Mark, skel, grøft og vej,
    Kvadratiseret og rettet ud,
    Til vendediameter og skær.

776.	Landet er lavet til maskiner:
    Logistikmaskiner og agromaskiner,
    Kørselsmaskiner og gravemaskiner.

777.	Der er kun lidt at glæde foden;
    Terræn, bugtning og bløde stier,
    Skovbund, klippegrund og bæk.

778.	Landskabet er lydforarmet;
    Blæsten hvisler, råger skratter
    I det streglige, rydelige land.

779.	Der er sorg i dette landskab,
    Der har mistet sine symboler:
    Skove, storke, heder og moser.

780.	Som symbol står kysterne tilbage,
    Med turistbyer og badeland;
    Kulisser for fedtemøg og fiskedød.

781.	Agrobygninger i rå rektangler;
    Glatte, rudeløse, skyldbevidste,
    Uvist om de vil skjules eller ses.

782.	Oplandet ryddes, landet jævnes;
    Megabutikker kræver at blive set
    På gule, karseklippede plæner.

783.	Tarvelig arkitektur og materialer;
    Kun lidt at bevare eller mindes,
    Hurtigt, billigt og grimt.

784.	Der er skyld og skamløshed
    Over det landskab, vi lever i;
    Vold mod dyr og megakonsum.

785.	Landskabet evner knapt at glæde,
    Eller få os til at høre hjemme.
    Et agrolandskab enden nær.


Titusind storkepar

Titusind storkepar

694.  En stork er landet på en pløjemark;
    Jeg kom forbi i bil og så det.
    Et par biler holdt i vejkanten.
    Folk stod ud og gloede, jeg med.
    Vi ville alle bevidne sensationen.

695.  Hun stod inde på en kæmpemark,
    Kunne lige ses med det blotte øje.
    Pudsede fjer, ordnede vinger,
    Nettede sig med næbbet,
    Efter et tusind kilometer træk,
    Lige fløjet ind fra storkeriget.

696.  Det vides naturligvis meget nøje,
    Hvem hun er og hvor hun kommer fra.
    Der er hundrede gange flere ornitologer,
    End der er storkepar her i landet. 
    Denne stork er ringmærket,
    Monitoreret og radiomonteret.

697.  Så den egentlige sensation vil være,
    Om hun var i stand til at blive,
    Eller snarere: overhovedet at overleve
    Her på det vestlige Sjælland,
    I den genoprettede Tryggevælde Ådal.

698.  Den oprindelige storkebestand 
    Er uddød i Danmark siden 2008.
    For to hundrede år siden var der
    Titusind par ynglende storke
    Rundt omkring i hele landet.

699.  Da jeg som lille dreng
    Rodede rundt ude på landet
    Var storken stadig bare en fugl,
    En stor én, javist, agrarklenodie,
    Men ikke så meget andet.

700.  Derfor, endnu en grund at sige tak
    Til landbrugets organisationer
    Og deres politiske venner
    For dette enestående syn:
    Denne helt særlige glæde
    At se en sjælden fugl,
    Tilmed ude i det fri, 
    I agrolandets kæmpestore,
    Tomme zoologiske have.