Tilstandsrapport over værkets brug af metaforer, antropomorfismer og andre banaliteter fra det poetiske feltarbejde.

Billedet er knipset fra min uundværlige ledsagebog Insekter i Danmark af Morten Hansen og Ole Jørgensen. Jeg låner det lige et øjeblik. Fordi det er simpelthen det bedste. Jeg lykkedes aldrig med selv at få et billede af den skorpionflue, jeg fandt i min busk af hvid snerre. Jeg skal nok lade være med at gøre det igen 🙏.

Wabi-sabi på nordisk

Japanske lygter

Kredsgang

Sorg

Sorg

774.	Der er sorg i dette landskab
    Overalt jeg træder forbi,
    Passerer igennem, kigger ud.

775.	Mark, skel, grøft og vej,
    Kvadratiseret og rettet ud,
    Til vendediameter og skær.

776.	Landet er lavet til maskiner:
    Logistikmaskiner og agromaskiner,
    Kørselsmaskiner og gravemaskiner.

777.	Der er kun lidt at glæde foden;
    Terræn, bugtning og bløde stier,
    Skovbund, klippegrund og bæk.

778.	Landskabet er lydforarmet;
    Blæsten hvisler, råger skratter
    I det streglige, rydelige land.

779.	Der er sorg i dette landskab,
    Der har mistet sine symboler:
    Skove, storke, heder og moser.

780.	Som symbol står kysterne tilbage,
    Med turistbyer og badeland;
    Kulisser for fedtemøg og fiskedød.

781.	Agrobygninger i rå rektangler;
    Glatte, rudeløse, skyldbevidste,
    Uvist om de vil skjules eller ses.

782.	Oplandet ryddes, landet jævnes;
    Megabutikker kræver at blive set
    På gule, karseklippede plæner.

783.	Tarvelig arkitektur og materialer;
    Kun lidt at bevare eller mindes,
    Hurtigt, billigt og grimt.

784.	Der er skyld og skamløshed
    Over det landskab, vi lever i;
    Vold mod dyr og megakonsum.

785.	Landskabet evner knapt at glæde,
    Eller få os til at høre hjemme.
    Et agrolandskab enden nær.


Fiskens form

Fiskens form


500.	Digtet ligger på mit bord
    Splittet ad i mange dele,
    Som fiskeben på en tallerken 
    Rygrad, brækket og kappet.

501.	Mit digt er bare stumper,
    Men jeg higer efter symmetri,
    Den æstetiske ambition
    I et fiskeskelet.

502.	En pighvar i en balje vand,
    Jeg slog hende ihjel i går.
    Fisken frygtede for sit liv;
    Jeg frygtede at tage det.

503.	Men det er løgn, et falskneri,
    For jeg købte for at dræbe.
    Fisken blev voldeligt sønderdelt
    Med en kokkekniv.
 
504.	Om natten drømte jeg 
    Om et digt i fiskeform,
    Om den poetiske vilje
    I fiskens blanke krop.

505.	En omrids af et digt;
    Jeg kunne næsten røre det.
    Halvvågen igen og igen;
    Det var der, det er muligt.

506.	Kødet var fint og hvidt,
    En lys, sommerkrydret vin,
    Nye kartofler med salt og smør,
    Aftensol og trækulsgløder.

507.	Vi piller kødet af benene
    Satte tænderne i;
    Otte milliarder tandsæt
    Sad med ved bordet.

508.	Munde mastikerer og snakker
    Til havets sidste fisk er spist.
    Udsmidt udskidt på en mødding;
    Fiskeskeletter herfra til månen.

509.	Digtet ligger her endnu.
    Jeg magter ikke at fange
    Fiskens blanke form eller
    Fiskens frygt for sit liv.

510.	Jeg drømmer om fisk,
    Skinnende og glatte:
    Skønne linjer, salte og friske,
    Springer op af vandet.
    Jeg rækker hånden ud
    For at beskrive bare én…

Om mønstret i en nældestand

Om mønstret i en nældestand

142. En nældestand er vokset frem på blottet jord langs hegnet. Her er solstrejf og skyggevirking, her dufter af muld, luften er mild. Farverne er gullige, grønne, sartgrønne, næsten hvide.

143. Standen er svagt afrundet med de højeste stængler i midten, højden aftagende jævnt ud til siderne. Omkring en meter på højeste punkt med en omkreds som tre voksne favne.

144. Stænglerne er slanke, kantede og ranke, og står i synlig indbyrdes afstand, vel et par hundrede stængler på underjordiske udløbere.

145. Skøn paratakse! Bladene sidder parvist i en op og nedstigende vindel på stænglens øverste del. Ikke et blad berører et andet blad. I hele standen er alle stængler drejet så de undgår alle andre stængler og blade på skiftende niveauer og spreder sig ud over hele standens solvendte overflade i et grønt, skarptandet mønster.

146. Dette mønster har ingen nøjagtige gentagelser, ingen fast form. Det væver sig ind, bølger, tilnærmer sig, fraviger, drejer, vinkler og fylder alt belyst rum ud i tre dimensioner. Stænglerne svajer, et vindpust rører på sig, bladenes formation bevares.

147. Fjern et eneste blad, bare ét, og helheden er ødelagt. Alt er indpasset, afstemt og tilpasset sollyset og dagslysets brydning. En fuldstænding, savtakket harmoni.

148. Vi har intet ord for bladenes indbyrdes dynamisk placering afstemt efter sted, højde, aspekt, lys, landskab og væde.

149. Men vi kunne kalde det for energien i et plantekollektiv. Vi kunne kalde det nældestandens evne til at indrette sig spatialt på et givet sted under givne vilkår.

150. Vi kunne kalde det en manifestation af et organisk princip og udtryk for Zhang Zais *) begreb om li, den kraft, der bestemmer altings form og særpræg. Vi kunne sige, at denne li også gælder individer, der handler i fællesskab.

151. Vi kunne sige, at li skaber et komplekst æstetisk udtryk, der kan opfattes af os mennesker.

152. For vi er bundet af det synbares uomgængelige modalitet. Harmoni ligger i øjet og kan ikke fattes i ord.

153. Jeg lægger sproget fra mig. Jeg tager tøjet af og stiller mig nøgen foran nældestanden. Jeg er ikke æstetisk, slet ikke smuk, men i omtrentlig symmetri, funktionel, farlig.

154. Nu er vi lige, vi to. Min hud mod dine savtakker. Min symmetri mod din harmoni. Min ondskab mod din gift. Jeg rækker hånden ud. Mit billede. Min bror **).
*) Zhang Zai (1020-1077) en betydelig neo-konfusiansk filosof og metafysiker under Song-dynastiet.

**) I erindring om Charles Baudelaire (1821-67), Les Fleurs du Mal, 1857.